IntroduccióAl llarg de la Història les teories de l’aprenentatge han estat presents en el sistema educatiu intentant explicar i aplicar les diferents maneres d’aprendre.
La immersió de les noves tecnologies de la informació i educació (TIC) en la societat actual esta comportant noves maneres de comunicar-nos, de viure, de ser...


Dibujo.JPG


Aquest escenari planteja nous reptes per a la societat i també, com no, per al sistema educatiu. La incorporació de les TIC en els processos d’ensenyament-aprenentatge fa necessari un nou plantejament pedagògic per què estan canviant les maneres d’aprendre. Les TIC, per si soles, no proporcionaran l'estratègia d'aprenentatge adequada en cada moment però poden afavorir i impulsar un apropament entre el sistema educatiu i el que la societat demana.

Aquesta Wiki recull informació dels principals paradigmes de l’aprenentatge: el conductisme, el cognitivisme i el constructivisme fent referència, en un apartat final, a l’impacte de les TIC en cadascún d’ells i quines aplicacions educatives, basades en les TIC, poden donar acompanyar cada enfocament.


CERVELL.jpg